FROM THE DESK OF

MAX KOLONKO

PRESIDENT

OF THE UNITED STATES OF POLAND

ROZPORZĄDZENIE 08/08/21

 

Nie ma podstaw do przyznania p Cimanouskiej wizy humanitarnej w świetle obowiązujacych w Polsce przepisów. Wersja zdarzeń w wiosce olimpijskiej w Japonii przedstawiana przez p. Cimanouską nie ma oparcia w faktach. Incydent jest błahy w naturze. jest wewnętrzną sprawą ekipy sportowej Białorusi, interwencja majestatu państwa Polskiego w te sprawę – bezzasadna,

W niniejszej sprawie stwierdzam iż;

Po pierwsze:

  • w związku z bezzasadnym udzieleniem przez PM Morawieckiego wizy humanitarnej lekkoatletce Białorusi p. Cimanouskiej i jej mężowi
  • w związku z deklaracjami Prez. Bydgoszczy, Rafala Bruskiego, Prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka I  innych polityków, którzy sprawują urzędy administracji państwowej a którzy udzielili bądź deklarowali udzielenie w/w obywatelce Białorusi wsparcia  pięniędzmi Narodu Polskiego

W dniu 08/08/21 w niniejszej sprawie postanawiam iż:

  • Każdy polityk, który wykorzystuje swój urząd do dysponowania pieniędzmi narodu w w/w sprawie,
  • Złożył lub złoży deklaracje pomocy finansowej w/w osobie w imieniu urzędu którym zarządza

jest niniejszym zobowiązany finansować pobyt w/w ob. Białorusi i jej rodziny z WŁASNEJ KIESZENI – nie z kieszeni Polskiego Narodu.

Koszty nielegalnego pobytu p Cimanouskej będą naliczone od dnia dzisiejszego 08 Sierpnia 2021

Po drugie:

W związku z podaniem przez p Cimanouską nieprawdy w przedmiotowej sprawie wiza humanitarna dla p. Cianouskiej zostaje unieważniona.

P. Cimanouska i osoby jej towarzyszące będą deportowane na Białoruś na koszt polityków, którzy ją na terytorium Polski sprowadzili.

Przypominam politykom, że waszym podstawowym obowiązkiem jest dbanie o życie i rozwój OBYWATELI POLSKICH.

Max Kolonko