Joe Biden
Prezydent
Stanów Zjednoczonych Ameryki

24 lutego 2022 r.

RE: POLSKI PLAN POKOJOWY W SPRAWIE KONFLIKTU ROSJA – UKRAINA
PILNE

Szanowny Panie Prezydencie Biden,

Konflikt zbrojny na Ukrainie spowoduje napływ 5-10 milionów ukraińskich uchodźców na terytorium Polski, co doprowadzi do kryzysu humanitarnego na wielką skalę.

Rosja może wkrótce zająć duże połacie Ukrainy, zagrażając istnieniu tego kraju i zbliżając się do terytorium Polski, członka NATO.

Konieczne jest, by Polska wystąpiła jak najszybciej z planem pokojowego rozwiązania konfliktu ukraińskiego i przejęła inicjatywę mediacyjną w sporze.

Konieczne jest jak najszybsze ustanowienie przez społeczność międzynarodową nowego, kompleksowego modelu państwowości Ukrainy, opartego na historii regionu, jego składzie etnicznym i interesach gospodarczych.

Jako były korespondent Białego Domu w Polsce, polski obywatel amerykański, a przede wszystkim obywatel naszej wspaniałej cywilizacji zachodniej, przedstawiam następujący Plan Pokoju Ukraina – Rosja.

  1. Działania wojskowe na terytorium Ukrainy zostają zawieszone.
  2. Ukraina zostanie podzielona na 3 sektory pokojowe: Zachodni – Centralny – Wschodni.
  3. Międzynarodowe Siły Pokojowe składające się z ONZ, Polski i Rosji przejmą kontrolę w następujących sektorach: Zachodni – Polska, Centralny – ONZ, Wschodni – Rosja.
  4. Zostaje utworzone Wolne Miasto Kijów.
  5. W każdym sektorze należy przeprowadzić referenda, w których obywatele będą mogli zdecydować, czy zmienić status Ukrainy na federację autonomicznych republik – Stany Zjednoczone Ukrainy ze wspólnym parlamentem i prezydentem.
  6. Następnie powinny odbyć się wolne i uczciwe wybory. Jest to sprawa najwyższej wagi. Wybory prezydenckie we wszystkich krajach bloku postsowieckiego są nadużywane przez polityków i lobbystów międzynarodowych. Na Ukrainie doprowadziło to do zamieszek na Majdanie w 2014 roku i wojny w 2022 roku.

W Polsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku moja kandydatura została uciszona przez Sąd Najwyższy, pomimo otrzymania ponad 5 800 skarg dotyczących wyborów prezydenckich, co stanowi największą liczbę skarg od połowy lat 90. Rewolucja ludowa przeciwko obsadzie stanowisk politycznych doprowadziła do powstania Stanów Zjednoczonych Polonii i Polski z tymczasowym prezydentem.

Urodziłem się w komunistycznej Polsce, członkowie mojej rodziny są pochowani na cmentarzach Lwowa, trzeciego co do wielkości miasta przedwojennej Polski – obecnie na Ukrainie. Stolica Ukrainy, Kijów, nazywana jest Świętym Miastem Rosji i Matką Wszystkich Miast Rosyjskich.

Aby zrozumieć istotę konfliktu, musimy pamiętać o długiej i skomplikowanej historii Europy Wschodniej. Tylko wtedy będziemy mogli znaleźć rozwiązania polityczne, które przyniosą trwały pokój i stabilność temu regionowi i jego mieszkańcom.

Wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Wszyscy należymy do cywilizacji zachodniej. Musimy przestać być wrogami z naszej przeszłości, a stać się przyjaciółmi naszej przyszłości.

Z poważaniem

Max Kolonko
Prezydent Stanów Zjednoczonych Polonii i Polski

Przesłane do:

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden,
Prezydent Rosji Władimira Putin,
Sejm Polski