July 01 2021

Udzielam obywatelom stanu Polska DYSPENSY od “obowiązku informowania o źródle ogrzewania w domu” pod karą do 5 tys.

Uzasadnienie: niewoluntarny pozysk takich inf. przez #GUNB jest nieprawny.

July 04 2021

July 4th 2021 

NARÓD JEST DUSZĄ PAŃSTWA

1 Rocznica Stanów Zjednoczonych Polski

Happy 4th of July!

July 06 2021

Rozporządzenie w sprawie wydatków Min. Zdrowia w związku z COVID-19

1- Umarzam Prokuraturę Okr. #Warszawa w sprawie

2- Rozszerzam nakaz aresztowania ob. Szumowskiego, o ob. Cieszyńskiego i Izdebskiego pod zarzutem niegospodarności

3- konfiskata majątków w/w pod zastaw długu

July 13 2021

DYSPOZYCJA 07/13/21

do Konsula Generalnego w Nowym Yorku Adriana Kubickiego:

Pozew zbiorowy przeciwko Facebook w imieniu pokrzywdzonych przez korporacje obywateli stanu Polonia

MORE