FROM THE DESK OF

MAX KOLONKO

PRESIDENT

OF THE UNITED STATES OF POLAND

Aug 02, 2021
Piotr Wilczek
Ambasador Polski w Waszyngtonie
Ambasada Polski w Waszyngtonie

Szanowny Panie,

Udzielam Panu reprymendy.

Pańska interwencja w Center for Free Cuba w sprawie incydentu podczas protestów w Waszyngtonie w dn. 07/26 z udzialem dziennikarza TVN jest chybiona i nie na miejscu. Jako ambasador Polski Interweniuje Pan w wewnętrzną sprawę prywatnego amerykańskiego businessu Discovery, Inc. do którego należy telewizja TVN.

Sam zaś fakt ze sprawca incydentu jest Polakiem nie upoważnia Pana do angażowania powagi Urzędu w obronie obywatela, który ten skandaliczny dla imagu Polski incydent wywołał;  reporter TVN sam sprowokował incydent wzywając protestujących do określonych zachowań, co jest totalną amatorszczyzną i dziennikarskim ‘no-no’.

Nie przypominam sobie także, żeby równie żwawo, czy w ogóle interweniował Pan w słuszne i uzasadnione protesty innego obywatela polskiego w Ameryce, którego #Facebook od czasu startu w wyborach prezydenckich szykanuje, banuje i zamilcza, wcześniej ingerując tym samym w wybory prezydenckie 2020 w Polsce.

Proszę niezwłocznie wesprzeć Konsula Kubickiego w tej kwestii.

Max Kolonko