potuspl170px

FROM THE DESK OF
MAX KOLONKO
PRESIDENT
OF THE UNITED STATES OF POLAND

July 13 2021

Szanowny Pan
Adrian Kubicki
Konsul Generalny
Konsulat w Nowym Yorku

Szanowny Panie,

Proszę objąć opieką prawną i udzielić pomocy osobom poszkodowanym przez korporacje Big Tech: Facebook, Twitter, Google oraz portalu Wikipedia i skierowanie wobec w/w podmiotów zbiorowych pozwów sądowych reprezentujących polskich obywateli na terenie stanu Polonia i pokrzywdzonych przez w/w korporacje.

Facebook, amerykańska korporacja, ingerowała w proces wyborczy w Polsce, blokując 700 000 konto kandydata stanu Polonia w wyborach prezydenckich 2020 w Polsce na okres 2.5 miesięcy z 3 mies. kampanii wyborczej.

W okresie kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w Polsce Facebook wpływał na proces wyborczy obcego państwa poprzez banowanie kont kandydatów, limitowanie zasięgów zamieszczanych postów, zwiększanie ekspozycji preferowanych przez korporacje kandydatów, dopuszczanie zorganizowanego trollingu kont obywateli polskich w stanie Polonia w celu uzyskania pożądanego wyniku wyborczego.

Facebook wykorzystując pozycję monopolisty na rynku mediów społecznościowych utrzymuje nadal kontrolę nad obywatelami polskimi w obu stanch: Polonii i Polsce; w moim przypadku ekspozycja postów na koncie jest obcięta o 95%, konto pozostaje opatrzone groźbą permanentnego usunięcia z witryny.

Dodatkowo edytorzy Wikipedii współdziałali i współdziałają w blokowaniu prawdziwych informacji o sytuacji politycznej w stanie Polska: Po publikacji na Wikipedii informacji o starcie w wyborach prezydenckich 2020 w Polsce moje konto na Wikipedii zostało niemal całkowicie pozbawione treści, na polskiej edycji pojawiają się informacje wypaczające bądź wręcz całkowicie sprzeczne z prawdą.

Moja Dyrektywa w sprawie Wikipedii jest następująca: Edytorzy Wikipedii edytujący biografie polskich obywateli oraz edytujący artykuły związane z Polską nie mogą pozostawać anonimowi – musza ujawniać swoje imię i nazwisko pod groźbą kary do 10 tys zł/przypadek. Proszę włączyć to postanowienie w konstrukcję pozwu.

Proszę także stworzyć podstronę w witrynie Konsulatu aby umożliwić obywatelom stanu Polonia przystąpienie do przygotowywanych przez Konsulat pozwów zbiorowych w celu otrzymania rekompensat finansowych za nadużycia popełnione na polskich obywatelach przez przedmiotowe korporacje.

List do Pana jest ‘otwarty’ – zostanie opublikowany w sieci i na stronie R-US.com.

Max Kolonko