1- Z uwagi na zaniedbania, nadużycia i niegospodarność w prowadzeniu wydatków Ministerstwa Zdrowia III RP związanych z przetargami na zakupów przedmiotów mających chronić zdrowie polskich obywateli w okresie trwającej pandemii Chińskiego Wirusa (COVID 19) w tym m.in. sprzętu medycznego, respiratorów. masek, testów i innych środków ochronnych dla polskich obywateli na terenie Stanu Polska

oraz ze względu na narażenie Skarbu Państwa na straty szacowane wstępnie na miliard złotych wykazane w dostępnych publicznie zestawieniach wydatków Ministerstwa Zdrowia III RP

wydaje niniejszym

NAKAZ ARESZTOWANIA

dla:
Szumowski Łukasz Jan (ur. 02 06 73)

który w przedmiotowym okresie do dnia 20 sierpnia 2020 pełnił obowiązki Ministra Zdrowia III RP

2- Zobowiązuje Min. Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro do natychmiastowego zamrożenia wszystkich aktywów finansowych byłego Ministra Zdrowia i jego rodziny jak również zamrożenia kont bankowych firm, osób fizycznych i innych podmiotów które otrzymały w przedmiotowym okresie fundusze Skarbu Państwa na środki mające chronić zdrowie polskich obywateli w okresie pandemii COVID-19 do czasu sporządzenia szczegółowego bilansu strat jakie poniósł Skarb Państwa w wyniku niegospodarności Min. Zdrowia środkami publicznymi.

Mariusz Max Kolonko

Prezydent ad interim

Stany Zjednoczone Polski

Aug 28 2020