Nowy York

Sept 06 2019

Szanowny Pan
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako dziennikarz i lider polskich patriotów #R REVOLUTION oraz whistleblower – z patriotycznego i dziennikarskiego obowiązku pragnę przekazać Panu wnioski z raportu śledczego na temat wyborów 2019 roku w Polsce przygotowywanego dla telewizji MaxTV.

Z naszego raportu wynika,  iż niektóre organizacje polityczne mogły dopuścić się rażącego łamania prawa wyborczego podczas zbiórki podpisów na kandydatów do Sejmu w tegorocznych wyborach.

Główne wnioski naszego raportu:

1- skrócony do 20 dni termin zbierania podpisów na kandydatów do Sejmu spowodował, że mniejsze organizacje polityczne mogły starać się zebrac brakujące podpisy w sposób nielegalny w oparciu o następujący mechanizm:

  • niektóre organizacje polityczne w Polsce dysponują bazami danych osobowych ( nazwiska i numery PESEL ) uzyskanymi  w poprzednich wyborach

  • dane te są przechowywane w zasobach tych organizacji bądź osób korzystających z poparcia tychże organizacji skąd są ‘aktywowane’na czas zbiórki podpisów

  • w ten sposób komitety wyborcze ‘uzupełniają’ brakujące podpisy w okręgach

2- W trakcie opracowywania reportu MaxTV nasi przedstawiciele otrzymywali od członków organizacji politycznych uczestniczących w zbiórce podpisów, propozycje nielegalnego przekazywania im zebranych przez nas podpisów

3-W trakcie opracowywania raportu MaxTV uzyskaliśmy kopie nielegalnych list poparcia zawierających adresy wyborców, numery PESEL i ich podpisy najwyraźniej sygnowane zbiorczo jednolitym charakterem pisma.

4-Okres 20 dni na zebranie łącznie ok 130 000 podpisów metodą tradycyjną, zbieranie podpisów na ulicy, po domach itp.  jest dla małych organizacji patriotycznych praktycznie awykonalne , co eliminuje znaczna część elektoratu z aktywnego udziału w wyborach.

Jest to sprzeczne z literą konstytucji i samą zasadą demokratycznego wyboru władz.

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Patrioci ruchu #R REVOLUTION uważamy, że z uwagi na powyższe, odp. podmioty aparatu władzy powinny zlecić  dokonanie wyrywkowego sprawdzenia autentyczności przekazanych PKW podpisów zebranych na listach poparcia kandydatów na posłów w tych wyborach.

Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość sprawdzenia czy jego nazwisko widnieje na podpisanej przez wyborcę właściwej liście poparcia przekazanej do PKW. Nasi reporterzy nie uzyskali dotąd możliwości sprawdzenia czy ich nazwisko popiera właściwego kandydata, i czy ich podpis na liście jest w istocie złożony w PKW.

Nasze analizy opinii publikowanych w sieci na temat procesu wyborczego stwierdzają, że znaczna  część niezdecydowanych wyborców jest rozczarowana do panującego systemu wyborczego faworyzującego duże organizacje polityczne i skłania się do bojkotu tegorocznych wyborów, co jest smutną konsekwencją utrzymywania przez kolejne ekipy władzy wadliwego systemu wyborczego.

Uważamy, że docelowo należy niezwłocznie dokonać kompleksowej reformy kodeksu wyborczego w Polsce który według ocen młodszej części elektoratu komentującego wybory w sieci,  służy politykom, a nie polskiemu Narodowi.

Z poważaniem

Mariusz Max Kolonko

MaxTV

#R REVOLUTION