New York, March 16 2020

Państwowa Komisja Wyborcza.

RE: KWW kandydata na prezydenta Polski Mariusza Maxa Kolonko

Szanowni Państwo,

W dn 11 Marca br World Health Organization ogłosiła atak wirusa koronowatego zwanego coronavirus (COVID-19) pandemią -międzynarodowym kryzysem zdrowia publicznego. Jest to kryzys który dopiero się rozpoczął i – jak wskazywałem w przepowiedni MaxTV z 2012 roku – docelowo może pochłonąć miliony ludzkich istnień. 

Jako kandydat na Prezydenta Polski z patriotycznego ruchu narodowego #R Revolution stwierdzam iż:

PKW jest nieprzygotowana do przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 w warunkach kryzysu zdrowia publicznego.

Kontynuowanie zbiórek podpisów spowoduje niekontrolowane rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa COVID-19 i stanowi zagrożenie dla zdrowia Narodu.

Badania mutacji chińskiego wirusa COVID-19 wykazują, że coronovirus może utrzymywać się i przenosić w powietrzu przez 3 godziny, na powierzchniach typu plastyk – jak długopisy itp – 72 godziny – papier – 24 godziny.  Oznacza to ze jedna osoba oddająca głos w lokalu wyborczym może zarazić setki innych. W ciągu geometrycznym – będą to setki tysięcy ludzi. 

Jestem zdumiony faktem, że w warunkach rozprzestrzeniającego się zagrożenia zdrowia publicznego polskich obywateli obecny Prezydent nie podjął dotąd żadnej decyzji technicznej w sprawie przeprowadzenia wyborów odległych już tylko o kilkadziesiąt dni.

Jako kandydat na Prezydenta Polski patriotycznego ruchu Narodowego #R Revolution wnioskuję by: 

  • W trosce o zdrowie polskiego Narodu wybory prezydenckie 2020 zostały zawieszone do czasu opanowania kryzysu COVID-19
  • Zbiórki podpisów na kandydatów powinny być natychmiast wstrzymane
  • Głosowanie korespondencyjne które politycy usunęli wygodną dla nich, a jakże szkodliwą dla ludzi starszych i wielomilionowej Polonii, ustawą z dn. 11 stycznia 2018 roku, która odebrała prawo wyborcze milionom Polskich obywateli poza granicami kraju – niezwłocznie przywrócone
  • E- voting o który #R Revolution ubiega się od lat niezwłocznie przetestowane i wdrożone nawet w wersji hybrydowej

Należy ponadto zlikwidować skandaliczny wymóg zebrania przez kandydata na prezydenta Polski 100 000 podpisów który politycy wpisali do konstytucji 97 roku. 

Jest to wymóg sprzeczny z postanowieniami Karty Paryskiej i podstawowymi prawami obywateli do demokratycznego i nieskrępowanego uczestnictwa w wyborach.

Zebranie 100 000 podpisów w 35 milionowym kraju jest zadaniem niewykonalnym dla niezależnego kandydata a nawet dla kandydata posiadającego partyjne zaplecze. 

W 2015 roku – Andrzej Duda wtedy prezydencki kandydat Prawa i Sprawiedliwości, prosił swoją Mamę o pomoc w zebraniu podpisów na siebie. Video w którym pani Duda zbiera podpisy od uczniów popełniając oszustwo wyborcze jest dostępne w MaxTVGO.com 

W raporcie MaxTV dot. wyborów do Sejmu 2019 roku o którym poinformowałem prez. Dudę w liście otwartym z 16 września 2019 – wskazywałem, że posiadamy zeznania osób które same uczestniczyły bądź były świadkami nielegalnego przepisywania podpisów na listy poparcia kandydatów do Sejmu. 

Ten kryminalny proceder – jak wskazywali moi widzowie w listach do MaxTV-  jest możliwy, gdyż polityczni lobbyści weszli w posiadanie puli danych osobowych polskich obywateli uzyskanych ze zbiórek podpisów w wyborach wcześniejszych, bądź zbiórek na różne cele polityczne. Pozyskane tą drogą dane osobowe obywateli, adresy, numery PESEL i podpisy są następnie przepisywane na listy poparcia kandydatów na Prezydenta bądź do Sejmu różnymi długopisami w celu zatarcia oszustwa. 

Samo sprawdzenie czy numer PESEL obywatela na liście poparcia należy do osoby żyjącej czy zmarłej – jest niewystarczające

Aby sprawdzić prawdziwość listy poparcia kandydata na Prezydenta należy sprawdzić czy konkretny obywatel złożył własnoręcznie podpis na liście poparcia, czy jest świadomy, że popiera danego kandydata w wyborach.

Oznacza to ze jako 9. osobowa komisja wyborcza czuwająca nad uczciwością wyborów macie Państwo awykonalne zadanie zbadania autentyczności podpisów ok. 20 kandydatów na prezydenta x 100 000 podpisów każdy. 

Z tych powodów każdy obywatel powinien mieć możliwość komputerowego sprawdzenia samemu kogo i czy w ogóle kogokolwiek w wyborach popiera.

Na tym polega proponowany od roku model E-votingu w wersji hybrydowej o czym informujemy na stronie r-us.com 

Szanowni Państwo,

W warunkach panującej pandemii, wymaganie od kandydata na Prezydenta prowadzenia jakichkolwiek zbiórek podpisów jest zagrożeniem dla zdrowia i życia obywateli, jest sprzeczne z podst. zasadami humanitarnymi – jest niczym innym jak skandaliczną nonszalancją  polityków chcących wdrapać się na prezydencki stołek ludzkim kosztem.

Z powodów przedstawionych powyżej w dn. 12 marca zawiesiłem jakiekolwiek zbiórki podpisów na moją kandydaturę. Nie otrzymacie państwo zatem ani 1000 podpisów, ani 100 000 podpisów wymaganych w absurdalnym zapisie w  tzw. “konstytucji” z 97 roku.

Załączam 15 podpisów członków mojego KWW w wersji elektronicznej do rejestracji Komitetu. Oryginaly podpisów zostały wysłane do Państwa w dn. 16 marca 2020.

Przypominam Państwu, że jako Komisja Wyborcza służycie Państwo Wyborcom – nie prezydentowi który Państwa do Komisji jedynie powołał. 

Jesteście Państwo cenionymi sędziami, ludźmi dojrzałymi zawodowo i życiowo. Znacie ułomności polskiego systemu wyborczego lepiej niż ktokolwiek inny, macie kontakt z wyborcami od lat.

Z zadowoleniem przyjąłem Państwa propozycje zmian kodeksu wyborczego wyrażone w informacji PKW  z 10 lutego br. 

Wobec bierności Prezydenta i polityków w sprawie mnożących się od lat skarg społeczeństwa na wadliwy, archaiczny system wyborczy III RP – wzywam Państwa – członków Państwowej Komisji Wyborczej – którzy odpowiadacie za przebieg wyborów w Polsce, do niezwłocznego przedstawienia systemowych zmian w kodeksie wyborczym w celu zapewnienia Narodowi Polskiemu bezpiecznych i uczciwych wyborów prezydenckich 2020 roku. 

Jednocześnie informuję, że w razie nieprzedstawienia Narodowi polskiemu sensownego planu przeprowadzenia uczciwych i bezpiecznych wyborów prezydenckich – w celu zabezpieczenia zdrowia i życie polskich obywateli ogłoszę Narodowy Bojkot Wyborów.

Z poważaniem  

Mariusz Max Kolonko 

#R REVOLUTION 

Lider

#PolskaNaMaxa