Prezydencki Pardon POTUSPL dla p. Rywina ze stypulacją rekompensaty Skarbu Państwa III PRLu w wys.$1 000 000

🔴Stworzona przez polityków i lobbystów tzw Afera Rywina to skandaliczny przykład walki polit. o władzę poprzez wzniecanie polit. nagonki niszczącej ludzi.

🔴Proszę aby media III PRL-u nie sygnowały tej kuriozalnej akcji politycznej przy pomocy której PO i PIS uzyskały władzę w stanie Polska, nazwiskiem producenta filmowego, p. Rywina. Rzetelniej byłoby używać terminu Afera Michnika.#POTUSPL