Moi Kochani #Rewolucjoniści!
Bracia i Siostry!
Rodacy!
Kochany Polski Narodzie!

„I chociaż idę Doliną Śmierci, nie lękam się zła, bo Ty jesteś ze mną.” (Psalms 23:4) – brzmią słowa biblijnego psalmu Starego Testamentu. Z nowym rokiem pańskim 2021, naszą patriotyczną rewolucję #R REVOLUTION – rewolucję Polskiego Narodu – siły równowagi dobra i zła naszej patronki Nemesis wypchnęły od razu na wielką próbę – przeprawę właśnie przez Dolinę Śmierci.

Oto Polska, jak i nasz sojusznik Stany Zjednoczone Ameryki i cywilizacja zachodnia zostały podstępnie zaatakowane bronią biologiczną przez azjatycką hordę – Komunistyczną Partię Chin. To w laboratorium wojskowym w Chinach wyhodowano syntetycznego wirusa, który spowodował śmierć wielu milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu sześciu miesięcy – dokładnie tak, jak to przewidywałem w przepowiedni 12/12/2012 – 8 lat temu.

Oto pierwszy raz od ośmiuset lat na niebie pojawił się ZNAK – czasów które nastąpią: Betlejemska Gwiazda – widziana tak na niebie ostatnio w roku pańskim 1226. Był to dokładnie rok, w którym na Dalekim Wschodzie w Azji pęczniało ludzką krwią podbitych narodów złowrogie imperium mongolskiej hordy Czyngis-chana – późniejszego cesarza Chin. Potrzeba było czternastu lat, by to największe – bodajże najbardziej krwawe imperium w historii – rozgromiło Persów na Bliskim Wschodzie i by azjatycka horda dotarła do Polski – niszcząc, paląc, plądrując i rabując wszystko, co stanęło na ich drodze. Ludność Polski w panice porzucała miasta, chroniąc się po wsiach. Porzucona Twierdza Kraków została splądrowana i spalona, a nasze dzielne wojska – zmasakrowane pod Legnicą. Jak pisał Jan Długosz w swoich kronikach: azjatyckie hordy walczyły chytrze i podstępnie, wykrzykując mylące komendy w polskim języku i masakrując naszych rycerzy – niezwyczajnych w takiej walce sposobie.

The Mongol invasion of eastern Europe, 1237- 1242

Pięć lat temu przestrzegałem polityków polskich: Uwaga, Chiny nadchodzą! Budują najliczniejszą armię, mają najliczniejszą, najpotężniejszą flotę, rozpuszczają tysiące szpiegów, kradną technologię, manipulują walutą, okradają świat zachodni w biały dzień, a tak zwanym „Jedwabnym Szlakiem” zadłużają narody, by potem zrabować ich bogactwa naturalne. Ale politycy łasi na pieniądze otwierali przed chińską zarazą podwoje dzisiejszej Doliny Śmierci. Ówczesny prezydent III PRL-u Duda pojechał w pierwszą podróż zagraniczną po 500+ właśnie do Chin.

Tymczasem na froncie zachodnim, przed wyborami prezydenckimi naszego sprzymierzeńca Donalda Trumpa – sprzymierzeńca w naszej #Rewolucji – nie polityka, jednego z nas – zaatakowano od środka. Zaatakowało go prochińskie lobby finansowe w Ameryce – dysponujące kilkuset dywizjami lewackich dziennikarzy, dowodzące 70% amerykańskich mediów, 80% informacyjnego internetu, jak Facebook, Twitter and Google i wspieranych przez młodzieżowe bojówki uliczne sponsorowane przez żydowskich sierżantów lewactwa socjalistycznego jak György Schwartz, zwany George Soros.

Wykorzystali oni chińską zarazę, atak biologiczny z zewnątrz do przeprowadzenia oszustwa wyborczego wewnątrz – na skalę niemającą precedensu w historii cywilizacji zachodniej – po to, by sprzedać azjatyckiej hordzie naszą tysiącletnią cywilizację i zniszczyć jej fundament – chrześcijaństwo.

Osiemset lat po znakach Gwiazdy Betlejemskiej na niebie, chińska szarańcza przetoczyła się przez urodzajne ziemie cywilizacji zachodniej raz jeszcze – od malowniczych szczytów zaśnieżonych Alaski, po równinę rosyjskich prerii, po rozległe połacie malowniczej Australii, siejąc wszędzie spustoszenie i pozostawiając po sobie – właśnie – biblijną Dolinę Śmierci.

Teraz na polu bitwy pojawili się grabarze – wielkie kompanie farmaceutyczne, zarabiające miliardy dolarów na sprzedaży szczepionek na chińskiego wirusa, który już przecież wykonał śmiertelne zadanie i osłabił swą siłę 19 tysięcy – w 19 tysiącach różnych mutacji. Tak zaatakowała nas dziś chińska horda: 800 lat temu bojówkami Czyngis-chana; teraz – syntetycznym wirusem wyprodukowanym w chińskim laboratorium wojskowym. Oto zatem w pierwszym orędziu prezydenckim nowej dekady powiem to, czego politycy powiedzieć Wam nie chcą:

Chiny prowadzą tajne, zaawansowane prace nad bronią biologiczną, opartą o inżynierię genetyczną, która ma zapewnić im supremację nad naszym światem. Chiński wirus jest tylko fazą pierwszą ataku szalonych komunistów z Chin. Faza druga zaatakuje ze zdwojoną siłą wszystkich tych, których wielkie kompanie farmaceutyczne zaszczepiły w fazie pierwszej. Celem tej drugiej fazy ataku Chin nie będzie już Twoje ciało, a Twój mózg – sztucznie wywoływanie stanów agresji, lęku, depresji, które prowadzić będą do masowych samobójstw całych mas ludzkich – dokładnie tak, jak to opisuje książka Prestona „The Cobra Event” i co ja opisuję w rozdziale pod tytułem „Etniczny Pocisk” w mojej książce „Odkrywanie Ameryki”, którą napisałem piętnaście lat temu.

To, że wirus chiński 1.0 został wyprodukowany jako przygotowanie do ataku na komórki mózgowe ludzi, wie każdy, kto przeszedł przez chińskiego wirusa i stracił węch. Receptory węchu bowiem znajdują się w tkance nosowej, która bezpośrednio łączy przez nos przednie połacie mózgu – miejsce, które chińskich szarlatanów interesuje najbardziej.

W ’98 roku ówczesny Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton po przeczytaniu książki Prestona i opisanych tam rewelacji nie mógł spać przez całą noc. Było to jednak sześć lat po tym, jak popełnił pierwszy błąd i otworzył Amerykę dla chińskiej zarazy, a zaraz potem w 2001 roku cywilizacja zachodnia popełniła drugi błąd – otworzyła drzwi dla chińskiej zarazy poprzez włączenie Chin do Światowej Organizacji Handlu.

Zatem dziś – jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Polski – oznajmiam niniejszym, co następuje, politykom cywilizacji zachodniej w języku, który zrozumieją:

Today I declare China as clear and present danger to our great western civilization. The pandemic called COVID-19 by some and Chinese Virus by others is really an unprecedented weapon attack – and it will not stand. China must close all bio-weapon labs on its territory immediately.   W dniu dzisiejszym ogłaszam Chiny jako bezpośrednie i największe zagrożenie dla naszej wspaniałej cywilizacji zachodniej. Pandemia – zwana przez jednych COVID-19, przez innych Chińskim Wirusem – jest w istocie bezprecedensowym atakiem broni [biologicznej] – i nie ma prawa istnieć. Chiny muszą natychmiast zamknąć wszystkie swoje laboratoria broni biologicznej na swoim terytorium.
I call on our western civilization to create a coalition of nations to curb China’s military and economic expansion by imposing sanctions on China in order to collapse the communist state and bankrupt its communist leaders.   Wzywam naszą zachodnią cywilizację do stworzenia koalicji narodów dla powstrzymania militarnej i ekonomicznej ekspansji Chin poprzez nałożenie sankcji na ChRL w celu doprowadzenia do upadku państwa komunistycznego i zbankrutowania jego komunistycznych przywódców.
If you don’t do that, you will see another bio-attack from China soon and a human catastrophe on a scale which will dwarf anything we’ve seen on our planet before.   Jeśli tego nie zrobicie, zobaczycie wkrótce kolejny atak biologiczny ze strony Chin i katastrofę ludzkości na skalę, która przyćmi wszystko, co widzieliśmy dotąd na naszej planecie.
As President of the United States of Poland, I also demand financial compensation from the communist China in the amount of $10,000 for the loss of life, loss of – lost economy of our nation, which is what I have stated in the Proclamation 4th of July 2020. I will also encourage Sejm of Poland to enact laws allowing the state citizens to sue the state of China for more.   Jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Polski domagam się również finansowej rekompensaty ze strony komunistycznych Chin w wysokości 10 000 dolarów [na każdego polskiego obywatela] za straty [ludzkiego] życia, straty dla gospodarki naszego narodu, co już ogłosiłem w Proklamacji 4 lipca 2020. Będę zachęcać także Sejm w stanie Polska do ustanowienia praw zezwalających [państwu i] obywatelom Polski na pozwanie do sądu państwa chińskiego, by uzyskać więcej.

Wzywam jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych III PRL-u do odwołania ambasadorów i całego personelu polskiego z Chin i zamknięcia wszystkich placówek polskich na terytorium Chin – z resztą od dawna podsłuchiwanych i inwigilowanych przez służby wywiadowcze Chińskiej Partii Komunistycznej.

Przypominam także polskim politykom, że 21 grudnia wydałem ostrzeżenie o postępowaniu kryminalnym wobec każdego polityka, który zarządzi masowe szczepienia Polskiego Narodu przeciwko syntetycznemu wirusowi z Chin w wersji 1.0, albowiem KAŻDY zaszczepiony na wersję 1.0 będzie na pierwszej linii ataku wersji 2.0 wirusa atakującego ludzki mózg.

Bracia i Siostry #R REVOLUTION!

Jesteśmy w stanie wojny biologicznej z przeciwnikiem, któremu marzy się dominacja nad światem – zgodnie z przepowiednią o rasie żółtej, która zaleje cały świat.

Zobowiązuję polityków Sejmu III PRL-u, aby niezwłocznie zakupili nie szczepionki, a LEKI na chińskiego wirusa, jak Regeneron, którego używał Donald Trump z powodzeniem, a także leki wyprodukowane i opracowane przez polskich naukowców, jak ten z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bracia i Siostry!

#R REVOLUTION to obecnie jedyna prawdziwie patriotyczna narodowa siła broniąca Polskiego Narodu. Politycy w Polsce nie mają zielonego pojęcia, o czym tutaj mówię. Politycy w Polsce lekceważą nas – tak jak osiem lat temu, kiedy przestrzegałem przed nadejściem wirusa z Chin, który zabije wiele milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu sześciu miesięcy przed 2030 rokiem – i tak się stało. To wtedy – osiem lat temu – aby bronić Polskiego Narodu, w telewizji MaxTV zapoczątkowaliśmy ruch patriotyczny Mówię Jak Jest, który dał początek Ruchowi Narodowemu w Polsce i partii KUKIZ’15. Ale pięć lat później tak zwani „Narodowcy” – ludzie często bez wykształcenia, zawodu, bez sukcesów zawodowych i bez osiągnięć – wyszli z okopów ulicy i rozsiedli się wygodnie na stołkach w Sejmie opłaconych przez Naród, którego mieli bronić. Dziś, ci politycy nie potrafią sobie poradzić ze współczesną polityką, więc śpią po krzesłach, ścigają się limuzynami po ulicach Warszawki, a na marszach – instygowani przez żydowskie piąte kolumny – urządzają bijatyki Polaka z Polakiem, by zdobywać wysepki na rondzie, jak przy ostatnim Marszu Niepodległości.

Politycy nie dbają o Was – dbają o siebie i swoje stołki, i swoje pieniądze, które dostają z Waszych kieszeni. To politycy i ich kumple wzbogacili się na chińskim wirusie, zakupując wadliwe maski i respiratory na sumę miliarda złotych. To politycy oszukują Was, wybierając się na stołki co wybory, okradając Was z danych osobowych. To politycy prowadzili swoje kampanie prezydenckie w czasie najsilniejszej pandemii – mordując trzy tysiące polskich obywateli, o czym mówiłem w Proklamacji Lipcowej. To politycy także ledwie wybrali sobie nielegalnego prezydenta, a już uchwalili dla siebie podwyżki, włączając osiemnaście tysięcy złotych podwyżki dla tak zwanej Pierwszej Damy nielegalnie wybranego prezydenta.

Przypomnę Wam zatem politycy: Kadencja pana Duda upłynęła 6 sierpnia – pan Duda jest uzurpatorem i rządzi nielegalnie. 6 października ten nielegalny prezydent zaprzysiężył rząd, który działa zatem również nielegalnie. Wasze durne rządy szkodzą polskiej racji stanu, a nasz Trybunał Narodowy rozliczy wszystkie Wasze występki. Nie macie pojęcia, jak bogacić Naród – chcecie jedynie dociągnąć do następnych wyborów na stołku władzy.

W celu obrony Polskiego Narodu, 4 lipca proklamowałem powstanie Stanów Zjednoczonych Polski i mianowałem się Prezydentem ad interim nowej IV Republiki. Ci, których to dziwi, nie znają się ani na polityce, ani na historii. Dokładnie tak samo, na mocy Proklamacji 4 lipca 1776 roku, powstały Stany Zjednoczone Ameryki. W 1790 roku z kolonii Austriackiej Holandii powstały Stany Zjednoczone Belgii z prezydentem ad interim François de Nélisenem, co doprowadziło w efekcie do powstania państwa Belgii – współczesnej Belgii. Także Stany Zjednoczone Polski powstały już w 1917 roku, co mówiłem w moich programach MaxTVGO – w koncepcji polskiego imigranta do Ameryki, patrioty, narodowca, nacjonalisty – Ignacego Paderewskiego. I jak wskazuję w programach MaxTVGO – to Stany Zjednoczone Paderewskiego dały początek II Rzeczpospolitej Polskiej. I to dlatego – niemal równo sto lat później – powstanie Stanów Zjednoczonych Polski dały początek IV Republice Polskiej.

Tak stanowią bowiem Znaki na Niebie i Ziemi, które przypominają nam, że historia kołami naszej patronki Nemesis się toczy – i powtarza koleje naszego losu, dając nam możliwość zmiany naszego przeznaczenia.

Bracia i Siostry!

Dziś – u progu nowej dekady i pierwszym roku naszej IV Republiki Stanów Zjednoczonych Polski – ślubuję Wam, że wyprowadzę Polski Naród z Doliny Śmierci, jak Mojżesz przeprowadził naród Izraela przez wzburzone wody. Nie lękajcie się więc Bracia i Siostry, albowiem chociaż idziemy Doliną Śmierci, ja jestem z Wami, Wy jesteście ze mną, macie silnego lidera, silnego przywódcę i razem rozgnieciemy wszystko, co stanie na naszej drodze.

  1. Nakazuję niniejszym mobilizację batalionów #R REVOLUTION w stanie Polska i zarejestrowanie partii politycznej #R REVOLUTION.
  2. Polecam, aby Sztab Główny #R nawiązał kontakt dyplomatyczny z liderami ugrupowań III PRL-u wspierających PiS – pana Ziobro i pana Gowina – w celu rozpoczęcia rozmów nad utworzeniem wspólnej partii politycznej bądź przekształcenia tych ugrupowań w partię #R REVOLUTION.
  3. Jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Polski, oferuję stanowisko Wiceprezydenta panu Gowinowi i premiera dla pana Ziobro, albowiem stworzymy nowy, hybrydowy system polityczny prezydencko-parlamentarny z małym, stuosobowym, dobrze opłacanym dwukadencyjnym Sejmem, dziewięcioosobowym – nie 93-osobowym – Sądem Najwyższym, wybieranym przez Naród na krótkie kadencje.
  4. Wzywam polskich przedsiębiorców do poparcia finansowego naszej rewolucji #R. Jak mówiłem w proklamacji 4 lipca, „POLSKA FI#RST!” to będzie nasze hasło. Nie będziecie już więcej chuligarchami, jak mówiłem to w programach MaxTV, a będziecie oligarchami – będziecie się mogli nieprawdopodobnie bogacić, ponieważ na każdy przepis nowy, który wprowadzę, zlikwidujemy kilkanaście innych, co stworzy Wam możliwość bogacenia się bez obchodzenia tych nielegalnie durnych przepisów, które stworzyli politycy. Staniecie się polskimi oligarchami produkującymi nowe polskie samochody, odzież, wyroby przemysłowe; tworzącymi nowe polskie technologie, nowe leki i towary noszące dumnie imię Made in Poland.

Dlatego też nie ma mojej zgody na ulgi podatkowe dla fabryki Fiata w Tychach, czy 25 milionów złotych na fabrykę Mercedesa pod Wrocławiem. Nie ma też zgody na akwizycję polskich gazet z niemieckich rąk przez państwowy Orlen, gdyż nie ma różnicy między propagandą niemiecką i propagandą polityków u władzy – i jedna, i druga szkodzi nam – Polskiemu Narodowi. A przede wszystkim będziemy dbać o Polski Naród – o zwykłego człowieka – bronić jego interesów, obniżać podatki, likwidować przepisy i odchudzać urzędy.

Dlatego – dotrzymując obietnicy sprzed ośmiu miesięcy – rozkazem egzekutywnym z grudnia ustanowiłem Biuro Szeryfa Narodu – mniejszy i sprawniejszy, szybciej działający organ broniący naszych praw, które ustanowię w miejsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. 90% obywateli stanu Polska nie może przytoczyć ani jednej interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który broniłby ich interesów – mimo że urząd zatrudnia 289 osób w 17 podurzędach i wydaje rocznie 40 milionów Waszych złotych.

Będziemy także wyrównywać rachunki krzywd wyrządzone na Polskim Narodzie przez kastę polityków. Dlatego w ostatnim dniu mijającej dekady ogłosiłem Prezydencki Pardon dla producenta filmowego Lwa Rywina – niesłusznie skazanego w aferze, która równie niesłusznie przeszła do niechlubnej historii PRL-u, nosząc jego imię.

Z zadowoleniem przyjąłem inicjatywę Ministra Sprawiedliwości III PRL-u pana Ziobro o ochronie prawnej użytkowników dużych portali internetowych jak Facebook i Twitter, z możliwością dochodzenia wielomilionowych odszkodowań za nieuzasadnione blokowanie kont. W przypadku Facebooka, oddzielny pozew wobec tej organizacji jest przygotowany tutaj w Stanach Zjednoczonych przez moich prawników za zbanowanie mojego 700-tysięcznego konta na Facebooku na okres dwóch i pół miesiąca z pięciomiesięcznej kampanii prezydenckiej w mijającym roku. Inicjatywa pana Ziobro jest tym bardziej potrzebna, że właśnie otrzymałem wiadomość, iż amerykański Senat nie przyjął ustawy STOP §230, o którą nasze Special Opsy biły się tak bardzo po sieci. Oto paradoksalnie, za sprawą chyba naszej patronki Nemesis, prezydent Trump stanął na tej samej ścieżce co ja – odrzucony przez kasty polityczne zarówno lewej, jak i prawej strony, a przyjęty przez Naród.

Niniejszym potwierdzam moje pełne poparcie dla Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa i jego nowej – mam nadzieję – 70-milionowej partii republikańskiej, która wkrótce powstanie.

Oznajmiam także w dniu dzisiejszym – jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Polski – że nigdy nie uznam wyboru pana Bidena na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarówno lewacy, socjaliści, jak ich żydowscy akolici dopuścili się oszustwa wyborczego na skalę niespotykaną nigdy przedtem w historii amerykańskiej demokracji.

Bracia i Siostry!
Kochany Polski Narodzie!

Z 2021 rokiem nadchodzi świt nowej dekady. Będzie to dekada renesansu Polskiego Narodu, Polski na świecie, chrześcijaństwa na Ziemi, zwycięstwa prawdy nad fałszem, wiary nad grzechem i dobra nad złem. Będzie to dekada renesansu wartości cywilizacji zachodniej, łączącej ludzi pragnących żyć dostatnio i godnie, ze światłem wszechwidzącego Boga, któremu zawierzamy nad nami.

I choć kroczymy w mroku Doliny Śmierci – nie lękajmy się. Albowiem to my – Polski Naród i inne narody cywilizacji zachodniej wspólnie rozgromimy każdą przeszkodę, która stanie na drodze do świtu naszego zwycięstwa.

Niech więc Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Polski u świtu ich powstania!

Niech Bóg błogosławi Was w tym nowym roku tej wspaniałej dekady!

Spełnienia marzeń, wiary w siebie i nieba pełnego ogromu zamierzeń.

Happy New Year, Bracia i Siostry! Szczęśliwego Nowego Roku!

Dziękuję i dobranoc.