Author Archives: MaxTV LLC

30 Sep
0

Wrzesień 2021

Read More
15 Aug
0

Sierpień 2021

Read More
15 Aug
0

President Max Kolonko’s letter to Secretary A. Blinken, US Department of State

Read More
14 Aug
0

List Prez. Maxa Kolonko do A. Blinken, Sekretarza Dep. Stanu USA Re: Discovery/TVN

Read More
08 Aug
0

Rozporządzenie Prezydenta Maxa Kolonko w sprawie obywatelki Białorusi p. Cimanouskiej

Read More
02 Aug
0

POTUSPL reprimands Polish Ambassador RE: Discovery/TVN reporter incident during Cuban protests in Washington DC

Read More
02 Aug
0

Reprymenda Prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski dla Ambasadora Polski w USA

Read More
27 Jul
0

Polish citizens in class action litigation against Facebook

Read More
26 Jul
0

Dyspozycja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Polski do Konsula Generalnego w NY

Read More
25 Jul
0

Pozew vs Wykop.pl + selected users

I. Niniejszym, na podstawie załączonego i opłaconego pełnomocnictwa, wnoszę : o zasądzenie od pozwanej „Wykop sp. z o.o.” w Poznaniu na rzecz powoda Mariusza Max Kolonko zam. w USA kwoty 200.000 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami ...

Read More
1236