New York

February 13, 2020

Państwowa Komisja Wyborcza


RE: sprawozdanie finansowe KWW

Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko (zwanego dalej KWW PRMK)

Szanowni Państwo, 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym KWW PRMK zgłaszam następujące zastrzeżenia i uwagi:

 1–  W dniu 26 września 2019 r. poinformowałem Krzysztofa Sadowskiego (pełnomocnika finansowego) i Mateusza Piepiórkę – vel Przepiorkę  (samozwańczy ‘szef’ – KWW PRMK) że zakończyłem współpracę z KWW – Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko którego utworzenie zainicjowałem i oczekuję wykreślenia mojego imienia i nazwiska z w/w nazwy. *(załącznik A) *Informację tę kolportowały szeroko media w Polsce, w licznych artykułach (załącznik B) 

2–  Powodem w/w decyzji z 26 września 2019 r. było:

 • NIE umieszczenie na liście członków KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko mojego nazwiska jak i nazwisk 2 członków Sztabu Głównego  – mojego ruchu #R Revolution). Był to warunek uzgodniony jeszcze w lipcu  ub. roku z Szymonem Hatłasem –  organizatorem Komitetu
 • rozpoczęcie przez panów – Sadowskiego i Piepiórkę vel Przepiórkę działalności mającej na celu przejęcie, rozbicie i skompromitowanie mojego ruchu #R Revolution poprzez oczernianie mojej osoby oraz propagowanie skandalicznych kłamstw na temat mój i mojego Ruchu.

 3- Ponieważ to jest sprawa dla prokuratury przedstawię Państwu tylko te jej aspekty,  które dotyczą  ‘rozliczenia’ finansowego tego samozwańczego komitetu,  który działał nielegalnie od 26 września 2019 r.  a którego rozliczenie obejmuje jak widać okres do dn. 13 października 2019 r.

4-  W rozliczeniu czytamy: „WYDATKI poz. #3: Koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu   –  1353 zł”

Oświadczam, że: KWW wydał ZERO PLN na stronę internetową KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko. Stronę tę założyłem na MOJEJ domenie r-us.com i prowadziłem za MOJE pieniądze. KWW PRMK nie posiadał żadnej innej oficjalnej strony internetowej w sieci. Od KWW PRMK NIE OTRZYMAŁEM płatności 1353 zł wymienionej w rozliczeniu z tytułu użyczenia strony r-us.com 

5-  WYDATKI – poz. II  „Usługi obce –  4 613, 42 zł.”

Oświadczam, że: KWW nie korzystał z usług firm zewnętrznych poza:

 • firmą  KD Group,  która produkowała okolicznościowe ulotki i plakaty oraz  pobrała z magazynu mojego sklepu internetowego MaxFanClub.com  30  T- shirtów #R Revolution o łącznej wartości  2 070 PLN,  za które do dziś nie uregulowała należności.  Rozliczenie KWW nie uwzględnia tej pozycji w swoim sprawozdaniu. Pozostałe koszty,  które KD Group przesłała do mnie w mailu z 04 września ub. roku: (*załącznik C) to: – 100 000 sztuk ulotek – za 4 000 zł brutto – 1 000 sztuk plakatów – za 600 zł brutto – 10 sztuk rollup – za 1 450 zł brutto –  oraz przesyłki kurierskie – za 440zł brutto RAZEM:  6 490 zł brutto.
 •  usługami kancelarii prawnej z Warszawy wycenionymi,  jak podaje p. Piepiórka vel Przepiórka (swoim w mailu z 18 września br. do członków ruchu #R Revolution, na kwotę 3 500 zł (*załącznik D) łamiąc prawo businessu kancelarii prawnej (sic) poprzez kolportowanie wewnętrznych rachunków kancelarii w sieci o faktycznej wysokości 5398.25 (*załącznik E). „Usługi obce” według przedstawionych rachunków kancelarii prawnej powinny wynosić zatem odpowiednio: (Kancelaria prawna) 5398.25 zł + (koszty KD GROUP)  6 490 + (T- shirts) 2 070 = (RAZEM)   13958,25 PLN

6- WYDATKI – poz. 4  Koszty podróży i noclegów w rozliczeniu KWW to :   1 970,69 zł.

Oświadczam, że:  członkowie KWW nigdzie nie podróżowali poza bujaniem w obłokach. Pan Piepiórka vel Przepiórka popędził jedynie do Częstochowy na Mszę Św. w intencji Ojczyzny, którą zamówiłem w Klasztorze na Jasnej Gorze – po to jedynie by sfotografować się potem z grupą członków naszego ruchu #R Revolution w celu maskowania się na patriotów #R.

Reasumując:   Wycofanie się  Pawła Kukiza z mojego planu połączenia Ruchu Narodowego i Kukiz’ 15 w nową partię –  #R Revolution jak również późno ogłoszona decyzja Prezydenta Dudy dająca tylko 20 dni na zebranie podpisów spowodowało konieczność utworzenia KWW ’na szybko’. To dało możliwość penetracji KWW przez lokalnych lobbystów i ustawienia na czele KWW Piepiórki vel Przepiórki i Sadowskiego z których pierwszy nie potrafi dodać dwa i dwa razem a drugi ustawił się na  pozycji pełnomocnika finansowego bo jak sam później przyznał publicznie  ‘zna się na finansach bo posiada firmę, która pomaga ludziom oszukać Państwo’. Raz samozainstalowani w KWW panowie rozpoczęli działalność rozbijającą oddolny ruch obywatelski #R Revolution i szkalowanie mnie jako ich lidera.

 •  Jestem zażenowany, że takie kreatury znalazły się na czele mojego,  szlachetnego, patriotycznego, narodowego ruchu #R Revolution.
 • Jestem zażenowany i wstrząśnięty faktem, że Państwo jako Państwowa Komisja Wyborcza wymagacie od obywatela  który chce poświęcić swój czas, pieniądze i życie by pracować dla innych – zebrania 100 000 (!) podpisów w wyborach prezydenckich co jest sprzeczne z zapisami Karty Paryskiej i podstawowymi zasadami demokracji obowiązującymi w cywilizowanym państwie prawa.
 • Jestem zażenowany i wstrząśnięty faktem, że Państwo jako PKW wydaliście w dniu 19 sierpnia (*Załącznik F) skandaliczną decyzję kwestionująca rejestrację nazwy mojego ruchu #R Revolution powołując się na ustawę o języku polskim z 1989 r. podczas gdy art. 11 tejże ustawy wyłącza NAZWY WŁASNE z tego aktu normatywnego. Nie mogę tego przykrego zdarzenia interpretować inaczej jak próbę ograniczenia i tak krótkiego czasu (20 dni) na zebranie podpisów, narzuconego Narodowi polskiemu przez Prezydenta.
 • Wszystko to powoduje sytuację pośpiechu, z którego korzystają w procesie wyborczym męty i ludzkie szumowiny żerujące na polskich patriotach chcących zmienić swoje życie.
 • A przede wszystkim to właśnie te skandaliczne i niedemokratyczne i niekonstytucyjne przepisy wymagające od obywatela zebrania dziesiątek tysięcy podpisów spowodowały patologię prawa wyborczego w Polsce widoczną w powszechnym i coraz bardziej nieskrywanym procederze fałszowania przez polityków podpisów polskich obywateli na listach poparcia kandydatów partii politycznych ubiegających się o urząd w wyborach.

A teraz Szanowni Państwo usiądźcie sobie wygodnie w waszych opłaconych przez Naród stołkach i pierdyknijcie jakąś salonową (nie : salomonową) decyzję, która zamiecie ten list polskiego obywatela pod dywanik urzędniczego zapomnienia.

Z poważaniem

Mariusz Max Kolonko 

#R Revolution 

 Lider

MaxTVGO.com

OTRZYMUJA:

 • @DoRzeczy_pl
 • @DziennikPL
 • @FAKT24PL
 • @gazeta_wyborcza
 • @Polityka_pl
 • @rzeczpospolita
 • @se_pl
 • @TygodnikWPROST