Wsparcie

Wpłaty na rzecz KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko

Odbiorca: KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko
Adres: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
Rachunek nr: 04 1020 1013 0000 0802 0417 2375
Kwota: nie większa niż 33 700 PLN
Tytułem: darowizna na komitet wyborczy

 

 

Uwaga!

Zgodnie z Kodeksem wyborczym komitetowi wyborczemu wyborców mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie RP.
Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą (art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego).
Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.
Nie można dokonywać wpłat z kont firmowych i za pomocą kart firmowych.
Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać kwoty 33 700,00 zł.
Wpłaty na rzecz komitetu niespełniające kryteriów wskazanych powyżej nie będą realizowane przez bank a przelewy zrealizowane zostaną odesłane przez pełnomocnika finansowego do nadawcy.

escort istanbul escort