Wsparcie

Oswiadczenie

ALERT #R Oświadczam niniejszym że zakończyłem współpracę z KWW Rewolucja Patriotyczna Maxa Kolonko i będę oczekiwał od w/w KWW wykreślenia mojego nazwiska z nazwy. Uprzejmie proszę o niełączenie mojej osoby z wymienionym podmiotem.

 

Mariusz Max Kolonko

escort istanbul escort