Stany Zjednoczone Polski – Koncepcja

Stany Zjednoczone Polski – Koncepcja

Stany Zjednoczone Polski – UNIA POLONII I POLSKI

  • Powstały w następstwie nielegalnych wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku
  • Ustanowione na podstawie Proklamacji 4 lipca Maxa Kolonko, który tego samego dnia na podst. petycji polskiego Narodu objął urząd Prezydenta USPOL Ad Interim “do czasu przeprowadzenia uczciwych, wolnych od zbiórek podpisów wyborów prezydenckich”.


Stany Zjednoczone Polski to Polska Dwojga Narodów:

Narodu Polskiego zamieszkującego obecne terytorium Polski

Narodu Polskiego zrzeszonego w Polonii zamieszkującej terytoria innych państw.  • Koncepcja United States of Poland jest zgodna z klasycznymi definicjami Pastwa, które funkcjonują we współczesnych teoriach politologicznych
  • Koncepcja Maxa Kolonko nawiązuje do teorii Stanów Zjednoczonych Polski Ignacego Paderewskiego przedstawionej Prezydentowi USA, W. Wilsonowi w 1917 roku. To na bazie koncepcji Stanów Zjednoczonych Polski Paderewskiego powstała II Rzeczpospolita Polska.
  • W/g Maxa Kolonko w oparciu o jego Teorię Repetytywności Zdarzeń Historycznych zwana Teorią Nemesis ( MaxTVGO.com ) Proklamacja 4 Lipca 2020 i powstanie Unii Stanów Zjednoczonych Polonii i Polski prowadzić powinno do powstania IV Republiki Polskiej, w wyniku rewolucji ruchu #R Revolution jako państwo republikańskie, z silnym prezydentem, 100. osobowym Sejmem, Sadem Najwyższym wybieranym przez Naród, niskimi podatkami, które stworzą bogate i silne polskie społeczeństwo, które stanie się w Europie podstawowa siłą cywilizacji zachodniej.
  • Max Kolonko wskazuje w programach MaxTV, iż historycznie, to Polonia była siłą napędową rewolucji i narodowych powstań, które odbudowywały Polską państwowość. ” Jeszcze Polska nie zginęła kiedy MY (Polonia) żyjemy – o Polonii mówią słowa hymnu Polski.


  • W/g Teorii Nemesis Maxa Kolonko o Repetytywności Zdarzeń Historycznych powstanie IV Republiki Polskiej jest historycznie nieuniknione i musi się zdarzyć w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości.
  • Rewolucji dokona Naród Polski wyzwolony od jarzma polityków. Dlatego Max Kolonko uważa, że Naród jest Duszą Państwa, a ruch #RRevolution jest w zgodzie Bogiem i Historią, gdyż jest posłańcem sił, które układają współczesną rzeczywistość według reguł określanych w teoriach politologicznych Maxa Kolonko jako reguły Punktu Nemesis przedstawionych w programach MaxTVGO.com

    List Prezydenta USPOL Maxa Kolonko do Prezydenta USA Donalda Trumpa informujący o powstaniu Stanów Zjednoczonych Polski Aug 06 2020