KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko

ALERT #R Oświadczam niniejszym że zakończyłem współpracę z KWW Rewolucja Patriotyczna Maxa Kolonko i będę oczekiwał od w/w KWW wykreślenia mojego nazwiska z nazwy. Uprzejmie proszę o niełączenie mojej osoby z wymienionym podmiotem.

Mariusz Max Kolonko