Warszawa, dn. 13.09.2019

OŚWIADCZENIE

KWW Patriotyczna Rewolucja Maxa Kolonko informuje, że kieruje na drogę sądową akt oskarżenia o zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych Mariusza Maxa Kolonko (dobrego imienia i wizerunku) przeciwko Robertowi Stalce, portalowi Najwyższy Czas, portalowi NaTemat i portalowi Wnet.fm.

Pomówienia, oszczerstwa, kłamstwa, rozpowszechniane w artykułach i publikacjach prasowych na łamach wymienionych wyżej portali są nieprawdziwe, zawierają kłamliwe teksty, oszczerstwa i w sposób rażący usiłują zniszczyć reputację Maxa Kolonko i członków Patriotycznej Rewolucji Maxa Kolonko i ruchu #R Revolution.