Dziękujemy naszym członkom #R za szybkie i sprawne wykonanie prezentacji akcji LEONIDAS. 
Jesteśmy dumni z #R!